Aktualności

18.11.2019
Spotkania dotyczące pilotażu projektu RDI2CluB

Na przełomie października i listopada 2019, odbyły się spotkania a ramach pilotażu projektu RDI2CluB organizowane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis. (więcej…)

Czytaj więcej
02.11.2019
Zaproszenie do zgłaszania przykładów dobrych praktyk z dziedziny biogospodarki

Zespół projektu RDI2Club, zainspirowany „Biogospodarka w wydaniu nordyckim. 25 przykładów trwałej zmiany" “Nordic Bioeconomy. 25 cases for Sustainable Change 5”) zamierza wydać podobną publikację, opisującą tym razem przykłady z regionu Morza Bałtyckiego. (więcej…)

Czytaj więcej
30.09.2019
Raport z wizyty benchmarkingowej w województwie świętokrzyskim

W dniach 3-6 czerwca w naszym województwie odbyła się wizyta benchmarkingowa partnerów projektu RDI2CluB. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z wizyty benchmarkingowej, dotyczącym potencjału inteligentnej specjalizacji w dziedzinie biogospodarki w województwie świętokrzyskim. Autorem raportu jest Anna Alto z regionu Centralnej Finlandii- koordynator projektu RDI2CluB. (więcej…)

Czytaj więcej
11.09.2019
Plan Działań Wspólnych

Plan Działań Wspólnych to strategiczny dokument wypracowany  przez partnerów projektowych, mający na celu wsparcie inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki. Jest on swoistą mapą drogową powstałą na rzecz wzmacniania innowacyjnych ekosystemów biogospodarki. (więcej…)

Czytaj więcej
27.06.2019
Forum Strategii Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku

12-13 czerwca tego roku, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis wzięła udział w 10-tym Dorocznym Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, którego głównym tematem było: „Gospodarka w obiegu zamkniętym i współdzielenia jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i środowiskowe w Regionie Morza Bałtyckiego”. (więcej…)

Czytaj więcej
26.06.2019
Spotkanie partnerów projektu w województwie świętokrzyskim

W dniach 3-6 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna wizyta benchmarkingowa w ramach międzynarodowego projektu RDI2CluB, której tym razem, polscy partnerzy byli gospodarzami. Przedstawiciele czterech państw partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego, czyli: Finlandii, Norwegii, Łotwy i Estonii mieli okazję przekonać się o potencjale przetwórstwa spożywczego i budownictwa drewnianego w województwie świętokrzyskim. (więcej…)

Czytaj więcej