W dniach 27 lutego – 1 marca 2019 r. Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym wzięła udział w dwudziestej edycji Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Celem udziału w tym wydarzeniu była promocja projektu RDI2CluB oraz przybliżenie tematyki biogospodarki wśród uczestników.

Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja pt.: „Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko” którą poprowadził prof. dr hab. Jan Łabętowicz, członek Zespołu Doradców projektu RDI2CluB. Na początku swojej prezentacji (dostępna do pobrania tutaj), Profesor przedstawił skutki zanieczyszczenia powietrza szczególnie w kontekście degradacji środowiska naturalnego, zdrowia człowieka oraz jakości jego życia. Jak wynika z badań, z powodu złego stanu powietrza umiera rocznie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób, do tego dochodzą również choroby i inne schorzenia z tym powiązane. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka jest obecnie tak znaczący, że nie można przejść obok tego obojętnie. Oprócz wpływu na środowisko i zdrowie człowieka, zostały również przedstawione  mniej oczywiste skutki zanieczyszczenia powietrza, takie jak m.in.: koszty leczenia, zniszczenie budynków czy straty surowców naturalnych.  W kolejnej części konferencji, omówiony został problem smogu, który ostatnio w Polsce jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Ale w istocie, nie można go lekceważyć, a statystyki Światowej Organizacji Zdrowia są przerażające. Polska obok Bułgarii ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich, aż 6 to miasta w Polsce. Profesor Łabętowicz w dalszej części swojej prezentacji, przedstawił również sposoby ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, do których można zaliczyć m.in. strefy ochronne, metody biologiczne jak np. osłony fitosanitarne, czy ustawodawstwo w zakresie ochrony atmosfery – odpowiednie normy i akty prawne.

Udział polskich partnerów projektowych w Targach, oraz towarzysząca temu konferencja ma na celu propagowanie biogospodarki oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony przed zanieczyszczeniami, która ostatnio stała się priorytetowym celem działalności wielu państw i organizacji międzynarodowych jako część działań prowadzących do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:


Źródło: UMWŚ