Zespół projektowy


Zespół projektowy tworzy 12 organizacji partnerskich z 5 krajów oraz 6 organizacji stowarzyszonych, również z 5 krajów.

Zespół został tak dobrany by zapewnić jak najbliższą współpracę administracji, środowiska naukowego, badawczo-rozwojowego, organizacji okołobiznesowych i samego biznesu,  jeśli to tylko było możliwe.

Organizacje stowarzyszone mają swoje siedziby w Estonii, Holandii, Finlandii, Norwegii oraz Łotwie.

 

 

Partnerzy projektu

Finlandia, Region Centralnej Finlandii

Lider Projektu – JAMK Uniwersytet Nauk Stosowanych, Szkoła Technologii/Instytut Bioekonomii (JAMK University of Applied Sciences, School of Technology/Institute of Bioeconomy)

www: rdi2club.eu
Koordynator Projektu: Anna Aalto
E-mail: anna.aalto@jamk.fi

 

Regionalna Rada Centralnej Finlandii (Regional Council of Central Finland)


SSYP Kehitys Oy Sp. z o.o. (SSYP Kehitys Oy Ltd.)

 

Norwegia, Region Hedmark

Centralny Norweski Instytut Nauk Stosowanych (Inland Norway University of Applied Sciences)


Rada Regionu Hedmark (Hedmark County Council)


Tretorget Sp. z o.o. (Tretorget Ltd.)

 

Polska, Region Świętokrzyski

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Regional Science and Technology Center)


Region Świętokrzyski (Świetokrzyskie Voivodeship)


Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS (Foundation for Education and Social Dialogue PRO CIVIS)

www: procivis.org.pl
Ewelina Piotrowska
E-mail: e.piotrowska@procivis.org.pl

 

 Łotwa, Vidzeme Region

Instytut Rozwiązań dla Środowiska (Institute for Environmental Solutions)


Region Planistyczny Vidzeme (Vidzeme Planning Region)

 Estonia, Prowincja Harju

Sztokholmski Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum w Tallinie (Stockholm Environment Institute Tallinn Center)