Status projektu flagowego

RDI2CluB posiada status projektu flagowego Obszaru Polityki „Biogospodarka” w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

W listopadzie 2017 Krajowi Koordynatorzy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) przyznali Projektowi RDI2CluB status projektu flagowego Obszaru Polityki „Biogospodarka”. Projekty flagowe obrazują postęp w realizacji ww. Strategii oraz służą jako przykłady pilotażowe pożądanych działań w obszarze danej polityki.

Według Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, biogospodarka oferuje liczne możliwości rozwoju podstawowych gałęzi przemysłu i otwiera nowe perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Status projektu flagowego pomaga wyeksponować kwestie rozwoju obszarów wiejskich oraz promować potencjał inteligentnej specjalizacji w zakresie biogospodarki dla obszarów wiejskich i systemów innowacji.

Po zakończeniu etapu pilotaży, partnerstwo RDI2CluB udostępni wypracowaną platformę cyfrową wszystkim chętnym z myślą o budowaniu zrównoważonej społeczności hubów biogospodarki na obszarach wiejskich.

Status projektu flagowego wyróżnia Projekt RDI2CluB i zwiększa jego widoczność na arenie europejskiej. Wzmacnia też działania komunikacyjne oraz pomaga w dzieleniu się rezultatami Projektu z zainteresowanymi obszarami wiejskimi na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.