Czas trwania Projektu

Projekt realizowany jest od października 2017 do września 2020 roku.