Projekty pilotażowe

Region Vidzeme, Łotwa

Region przeprowadzi ocenę zasobów naturalnych przy użyciu najnowszych technologii (drony) i stworzy koncepcję nowej usługi biogospodarki opisując w instrukcji krok po kroku jak koncepcja została przygotowana.

Czytaj więcej
Województwo Świętokrzyskie, Polska

Region opracuje koncepcję wykorzystania dronów do mobilnego pomiaru emisji zanieczyszczenia powietrza na terenach atrakcyjnych turystycznie. Następnie krajowi Partnerzy Projektu opracują model pozwalający  zmienić postawy

Czytaj więcej
Region Hedmark, Norwegia

Region zbuduje modele pilotażowe, które pozwolą ocenić ekologiczną i społeczną stabilność nowych produktów/usług bioekonomicznych.

Czytaj więcej
Region Centralnej Finlandii

Region zajmie się rozbudowywaniem Otwartego Wirtualnego Centrum Biogospodarki i poprowadzi pilotaż otwartej platformy cyfrowej,

Czytaj więcej
Projekty pilotażowe

Regiony partnerskie wdrażają projekty pilotażowe w celu przetestowania i udoskonalenia międzynarodowego modelu zarządzania innowacjami operacyjnymi oraz Otwartego Wirtualnego Centrum Biogospodarki.

Czytaj więcej