Grupy docelowe Projektu

Grupami docelowymi Projektu są: władze regionów, instytucje badawczo-rozwojowe oraz instytucje wsparcia biznesu w regionach partnerskich, a użytkownikami końcowymi są małe i średnie przedsiębiorstwa działające lub chcące działać w obszarze biogospodarki.

Projekt jest również adresowany do społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, konsumentów – zwłaszcza z obszarów partnerskich.