Cel projektu

Celem Projektu Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki (Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems) jest rozwój biogospodarki na terenach wiejskich na obszarach pięciu regionów partnerskich objętych Projektem:

  • Centralnej Finlandii/Finlandia
  • Hedmark/Norwegia
  • Regionu Świętokrzyskiego/Polska
  • Vidzeme/Łotwa
  • oraz Prowincji Harju/Estonia