Budżet Projektu

Projekt RDI2CluB uzyskał współfinansowanie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (Interreg BSR) w ramach celu szczegółowego 1.2. „Inteligentna specjalizacja”, priorytetu 1 „Potencjał dla innowacji”.

Całkowity budżet trzyletniego Projektu wynosi 2,656,909.35 Euro, w tym:

  • 1,503,682.49 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 388,593.12 EUR stanowią środki norweskie,
  • a 764,633.74 Euro stanowi wkład własny partnerów Projektu.