Tło projektu

Potrzeba realizacji Projektu powstała z chęci pomocy, szczególnie obszarom wiejskim, Regionu Morza Bałtyckiego w procesie pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w biogospodarce.

Biogospodarka przez partnerów Projektu jest rozumiana jako działalność gospodarcza polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług w oparciu o dostępne zasoby naturalne.

Obszary wiejskie Regionu Morza Bałtyckiego posiadają bogate zasoby naturalne, a dzięki temu mają ogromny potencjał w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach biogospodarczych. By go w pełni wykorzystać, muszą one jednak przezwyciężyć trudności związane z ograniczonym kapitałem ludzkim i niedostateczną liczbą wyspecjalizowanych środowisk/klastrów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal działają głównie w tradycyjnych sektorach biogospodarki, a te działające w oparciu o zasoby naturalne, często nie wykorzystują w pełni rozwiązań innowacyjnych w obszarze technologii.

Cyfryzacja oferuje nowe możliwości w zakresie zarządzania innowacjami w ramach współpracy transnarodowej. Celem Projektu RDI2CluB jest wykorzystanie tych możliwości aby pomóc obszarom wiejskim regionów partnerskich RDI2CluB w rozwoju regionalnych systemów innowacji m.in. poprzez utworzenie platformy cyfrowej na potrzeby współpracy transnarodowej.

Transnarodowy model zarządzania innowacjami tworzy bardziej dynamiczny ekosystem innowacyjny promujący przejście gospodarki regionu w kierunku miejsc pracy opartych na wiedzy oraz produktów i usług biogospodarki o wyższej wartości gospodarczej.