Produkty Projektu

RDI2CluB integruje administrację, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje otoczenia biznesu z 5 regionów we wspólnych staraniach na rzecz zwiększenia rozwoju inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki na obszarach wiejskich Regionu Morza Bałtyckiego.

Dzięki międzynarodowemu procesowi uczenia się, powstaną Regionalne Profile Biogospodarcze i Wspólne Plany Działania, zwiększające zdolności innowacyjne poszczególnych regionów.

Następnie regiony partnerskie zbudują wspólny model innowacji i platformę cyfrową, działającą jako wirtualne środowisko współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów i usług w biogospodarce. Platforma będzie mieć również interfejs umożliwiający dostęp do danych na temat zasobów naturalnych i potencjału biogospodarki w poszczególnych regionach.

Pilotaże lokalne, prowadzone z udziałem użytkowników końcowych, tj. małych i średnich przedsiębiorstw, pozwolą lepiej zrozumieć potencjał regionalnej inteligentnej specjalizacji w obszarze biogospodarki, jak również sprawdzić użyteczność i funkcjonalność międzynarodowego modelu innowacji i platformy cyfrowej.