Regiony partnerskie wdrażają projekty pilotażowe w celu przetestowania i udoskonalenia międzynarodowego modelu zarządzania innowacjami operacyjnymi oraz Otwartego Wirtualnego Centrum Biogospodarki.
Projekty pilotażowe rozpoczynają się w 2019 roku. Pilotaże będą wdrażane etapami, po to by stale monitorować jakość i ulepszać międzynarodowy model operacyjny, przede wszystkim dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników końcowych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.