Region zbuduje modele pilotażowe, które pozwolą ocenić ekologiczną i społeczną stabilność nowych produktów/usług bioekonomicznych. Powstaną biznesplany obejmujące ocenę środowiskową, społeczną i ekonomiczną przedsięwzięć. Biznesplany obejmą także sieć łańcuchów wartości i firm oraz wskażą warunki konieczne do spełnienia aby zapewnić stabilność biznesową.