Region opracuje koncepcję wykorzystania dronów do mobilnego pomiaru emisji zanieczyszczenia powietrza na terenach atrakcyjnych turystycznie. Następnie krajowi Partnerzy Projektu opracują model pozwalający  zmienić postawy i zachowania lokalnych społeczności wiejskich w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza.

Model zarządzania innowacjami powstanie w oparciu o podejście pięciokrotnej helisy, czyli poprzez zaangażowanie administracji, jednostek badawczo-rozwojowych, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów i otaczającego społeczeństwa.

Pięciostronna helisa wspiera tworzenie innowacji umożliwiając wyzwolenie synergii między gospodarką, społeczeństwem i władzą.