Region zajmie się rozbudowywaniem Otwartego Wirtualnego Centrum Biogospodarki i poprowadzi pilotaż otwartej platformy cyfrowej, która umożliwia integrację wszystkich projektów pilotażowych z klastrów bioekonomicznych i innowacyjnych ekosystemów z Otwartym Wirtualnym Centrum Biogospodarki właśnie.