Na przełomie października i listopada tego roku, partnerzy projektu spotkali się w chłodnej Skandynawii w ramach kolejnych warsztatów transnarodowych oraz wizyty benchmarkingowej. Tym razem zespół projektowy miał okazję przekonać się jak funkcjonuje biogospodarka w Norwegii i Szwecji, krajach przodujących w Europie w dziedzinie innowacji, technologii czy konkurencyjności.


Wizyta benchmarkingowa rozpoczęła się  w norweskiej firmie Maarud, produkującej chipsy ziemniaczane, która to od kilku lat należy również do Intersnack Group – wiodącego producenta słonych przekąsek, orzechów oraz produktów opartych na bazie orzechów. Grupa ta działa w całej Europie, w tym także w Polsce.

Centralne i południowe tereny Szwecji i Norwegii, czyli min. Region  Värmland (Szwecja), Hedmark (Norwegia) które odwiedzili uczestnicy projektu, słyną z dużego zalesienia które powoduje, że sprawnie rozwija się tam przemysł drzewny – będący tematem przewodnim kolejnych wizyt. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić m.in. firmę Skoghall Mill (oddział firmy Stora Enso) – która jest działającym w sektorze biogospodarki, wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań  z materiałów  odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Następna wizyta odbyła się w firmie Solør Bioenergigruppen, produkującej bioenergię na bazie biomasy drzewnej. Jest ona jedną z najważniejszych firm energetycznych w Norwegii, wytwarzającą energię zarówno na potrzeby sektora publicznego (np. gminy, urzędy) jak i sektora prywatnego (firmy czy gospodarstwa domowe).

W Norwegii i Szwecji nie tylko sprawnie działają firmy z sektora biogospodarki, ale również możemy zaobserwować kooperację administracji ze szkolnictwem wyższym  oraz lokalnymi przedsiębiorcami, czyli tzw. potrójną helisę na rzecz badań i rozwoju.  Doskonałym tego przykładem jest region Värmland , w którym ta współpraca jest realizowana m.in. w ramach „Akademii na rzecz inteligentnych specjalizacji”. W regionie działa również klaster drzewny Paper Province – w skład którego wchodzi ponad 100 różnych firm i organizacji. Celem klastra jest współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przyszłości wolnej od paliw kopalnych. Oprócz klastra, równie sprawnie w regionie funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości – STING Bioeconomy który ma przyczynić się do rozwoju innowacji w dziedzinie biogospodarki  oraz do wzrostu liczby firm.

Wizycie benchmarkingowej towarzyszyły również warsztaty transnarodowe na których partnerzy projektu mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz pomysłów. W trakcie warsztatów podjęte zostały kolejne kroki w opracowywaniu Wspólnych Planów Działań (Joint Action Plans), oraz sieci współpracy pomiędzy Klastrami Biogospodarki czy Innowacyjnymi Ekosystemami Biogospodarki.