Serdecznie zapraszamy na cykl webinariów tematycznych z zakresu biogospodarki, których celem jest budowanie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi tematyką biogospodarki, wzmacnianie ich potencjału, wymiana doświadczeń. Na webinariach prezentowana również będzie platforma Biobord, powstała w wyniku prac nad projektami: Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems oraz Biobord open innovation platform connecting bioeconomy developers in BSR.Webinaria odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

  1.   14 kwiecień 2021

Tytuł: Współczesne metody monitoringu i badań ekologicznych kręgowców lądowych

Prelegent: dr hab. Zmihorski Michał

  1. 10 maj 2021

Tytuł: Poferment z biogazowni rolniczej – uciążliwy odpad czy cenny produkt?

Prelegent: dr hab. Magdalena Szymańska

  1. 23 kwiecień 2021

Tytuł: Wartość nawozowa zużytego podłoża popieczarkowego

Prelegent: Prof. dr hab. Jan Łabętowicz

  1.   28 maj 2021

Tytuł: Biogospodarka nowa filozofia gospodarcza XXI wieku

Prelegenci: Jan Łabętowicz i Wojciech Stępień

  1. 09 czerwiec 2021

Tytuł: Wykorzystanie dronów i foto-pułapek do oceny liczebności zwierzyny grubej – możliwości i ograniczenia

Prelegent: dr Stanisław Pagacz

  1. 11 czerwiec

Tytuł: Gospodarka obiegu zamkniętego

Prelegenci: Prof. dr hab. Jan Łabętowicz i Prof. dr hab. Wojciech Stępień

  1.   29 czerwiec 2021

Tytuł: Meet an expert in geoinformatics industry – SmallGIS (Webinarium z cyklu On Stage)

Prelegenci: prof Henryk Okarma, Agnieszka Bolibok, Antoni Łabaj

 

Wszystkich zainteresowanych webinariami zapraszam do kontaktu: Ewelina Piotrowska, e.piotrowska@procivis.org.pl