W dniach 3-6 czerwca w naszym województwie odbyła się wizyta benchmarkingowa partnerów projektu RDI2CluB. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z wizyty benchmarkingowej, dotyczącym potencjału inteligentnej specjalizacji w dziedzinie biogospodarki w województwie świętokrzyskim. Autorem raportu jest Anna Alto z regionu Centralnej Finlandii- koordynator projektu RDI2CluB.

Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Report RDI2CluB Benchmarking Świętokrzyskie 2019

Raport z wizyty benchmarkingowej w woj. swietokrzyskim

Zalacznik nr 1 do raportu z wizyty benchmarkingowej w woj. swietokrzyskim