Zespół projektu RDI2Club, zainspirowany „Biogospodarka w wydaniu nordyckim. 25 przykładów trwałej zmiany” “Nordic Bioeconomy. 25 cases for Sustainable Change 5”) zamierza wydać podobną publikację, opisującą tym razem przykłady z regionu Morza Bałtyckiego.

„Nordic Bioeconomy. 25 cases for Sustainable Change” został wydany przez Nordycką Radę Ministrów w 2017 roku, i zawiera praktyczne przykłady innowacji. To również doskonały sposób na zaprezentowanie  społeczeństwu innowacji w biogospodarce.

Postanowiliśmy skorzystać z dobrych praktyk i przygotować podobny katalog dotyczący Regonów Morza Bałtyckiego uczestniczących w projekcie z Polski, Finlandii, Norwegii, Łotwy i Estonii. Jego celem będzie upowszechnianie regionalnych dobrych praktyk w obszarze biogospodarki oraz inspirowanie innych w tym zakresie. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zgłaszania dobrych praktyk z województwa świętokrzyskiego, które spełniają wskazane przez projekt kryteria (pdf.)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi kryteriami osoby reprezentujące środowiska biznesu, nauki, organizacje pozarządowe oraz wszystkich działających w sferze biogospodarki. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: rdi2club@sejmik.kielce.pl  do dnia 8 listopada 2019r. Decyduje kolejność zgłoszeń, oraz weryfikacja zgodności z kryteriami.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Zespół projektu RDI2CluB.