Jednym z rezultatów projektu RDI2CluB jest tzw. Impact Report, który przedstawia  potencjał oraz wpływ lokalnych pilotaży, prowadzonych w ramach projektu, na środowiskowo. Został on przygotowany przez firmę AskKauko i można go znaleźć pod linkiem: https://www.impactreport.app/biobord/index.html?view=Home&fbclid=IwAR2iQv5tRh5wAPlTMSh7HreSQ0zElT84gpmHo6rZTh2kjLrpXoI3KAVrkqA

Przypomnijmy, w ramach projektu, zostały przeprowadzone następujące pilotaże w każdym kraju partnerskim:

  • Aplikacja mobilna WAAKKU (Finlandia) – umożliwia rolnikom dostęp do usług, siły roboczej, czy ekspertów,
  • Zarządzanie populacją dzikiej przyrody – sieć monitorowania (Inland, Norwegia) – ustanowienie międzynarodowej sieci współpracy w celu zwiększenia  badań wspierających zrównoważone zarządzanie populacją dzikiej przyrody,
  • Poprawa jakości powietrza w Polsce (Świętokrzyskie, Polska) – monitorowanie lokalnej jakości powietrza i przedstawianie danych mieszkańcom, zachęcanie ich do zmiany dotychczasowych źródeł ciepła  na rozwiązania grzewcze oparte na biomasie,
  • Wykorzystywanie technologii do poprawy rolnictwa ekologicznego (Łotwa)- badanie rolnictwa ekologicznego poprzez nowe rozwiązania technologiczne, takie jak np. czujniki naziemne, dzielenie się wiedzą z innymi regionami.