Zaproszenie do składania oferty na realizację usługi polegającej na organizacji warsztatów online

W związku z realizacją międzynarodowego projektu pt. Biobord open innovation platform connecting bioeconomy developers in BSR, o akronimie: „ConnectedByBiobord”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to apply smart specialization approach, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na organizacji siedmiu webinariów online z zakresu biogospodarki oraz promocji projektu. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1_formularz oferty
Zał nr 2_oswiadczenie o spelnianiu warunkow

Zał nr 3_oswiadczenie o braku powiazan
Zał nr 4_doswiadczenie
Zał nr 5_wykaz_osób