Na przełomie października i listopada 2019, odbyły się spotkania a ramach pilotażu projektu RDI2CluB organizowane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

Pierwsze spotkanie odbyło się 21 października w Buskim Samorządowym Centrum Kultury,  wzięli w nim udział przedstawiciele władz i radni powiatu buskiego, Gminy Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz zaproszeni eksperci. W kolejnych spotkaniach: 7 listopada w Busku-Zdroju oraz 8 listopada w Solcu-Zdroju wzięli udział mieszkańcy obu gmin. Celem wszystkich spotkań była prezentacja wstępnych wyników lokalnego pilotażu, polegającego na wypracowaniu podejścia do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności tzw. niskiej emisji, w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. W tym celu Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne prowadzi od 2018 r. systematyczne pomiary jakości powietrza w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju za pomocą drona zakupionego w ramach projektu RDI2CluB. Wyniki tych pomiarów potwierdziły, że niska emisja dotyczy głównie okresu grzewczego i na terenach małych miejscowości i obszarów wiejskich generowana jest głównie przez budynki mieszkalne.

O tym, jak wielki wpływ zanieczyszczenia powietrza mają na nasze zdrowie, samopoczucie, ale również na stan infrastruktury bardzo obrazowo opowiedziała dr hab. Anna Rabajczyk, natomiast Marek Szymczyk przedstawił korzyści audytu energetycznego. Dodatkowo, o tym jak pozyskać dodatkowe środki na te eko-rozwiązania w ramach krajowych programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” opowiedziała z kolei Renata Ciesielska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Fundacja Procivis natomiast, miała okazję do zaprezentowania podczas spotkań platformy internetowej Biobord, która powstaje w ramach projektu jako wirtualne miejsce spotkań i współpracy dla wszystkich zainteresowanych tematyką biogospodarki.

Oprócz prezentacji wyników pomiarów czystości powietrza, spotkania były szansą do szerzenia świadomości na temat biogospodarki oraz promowania eko-postaw wśród mieszkańców, zwłaszcza obszarów wiejskich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń!