Plan Działań Wspólnych to strategiczny dokument wypracowany  przez partnerów projektowych, mający na celu wsparcie inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki. Jest on swoistą mapą drogową powstałą na rzecz wzmacniania innowacyjnych ekosystemów biogospodarki.

Plan Działań Wspólnych został uzgodniony podczas spotkania partnerów projektowych w Hrabstwie Hedmark, w Norwegii i zawiera działania i środki wdrażane przez co najmniej dwóch partnerów z co najmniej dwóch regionów. Działania te mają krótko, średnio i długoterminowy zasięg, wspierają współpracę potrójnej helisy (administracja, biznes i nauka) na poziomach regionalnym oraz międzynarodowym.

Wśród działań wspólnych możemy wymienić m.in.: wizyty studyjne, wymiana wiedzy czy wspólne projektu i część z nich jest już  na etapie realizacji.

Plan Działań Wspólnych i Plany Działań Regionalnych są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej:

https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/rdi2club/results/