Uprzejmie informujemy, że projekt RDI2Club, który zakończył się 30 września, został przedłużony o kolejne 9 miesięcy. Nowy projekt ,,ConnectedByBiobord” jest realizowany od 1 października 2020 do 31 czerwca 2021. Projekt jest finansowany w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego, priorytet 1: Potencjał dla innowacji, budżet projektu: 900 000 EUR. Jest to flagowy projekt Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie biogospodarki. Partnerami projektu, oprócz Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS są:

 • JAMK University of Applied Sciences,
 • Krinova Incubator & Science Park,
 • Vidzeme Planning Region,
 • Inland Norway University of Applied Sciences,
 • Institute for Environmental Solutions,
 • Tretorget,
 • SEI Tallinn,
 • Paperprovince.

Impulsem do realizacji projektu są następujące wyzwania:
– Władzom regionalnym i podmiotom innowacyjnym w Regionie Morza Bałtyckiego brakuje doświadczenia we wdrażaniu strategii inteligentnej specjalizacji.
– Ograniczona liczba aktorów i infrastruktury innowacyjnej w obszarach wiejskich Regionu Morza Bałtyckiego.
– Biogospodarka nadal jest nieznana, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw wiejskich. Wyzwanie polegające na zgromadzeniu odpowiednich podmiotów i rozwijaniu regionalnej biogospodarki.

Projekt ConnectedByBiobord oferuje:

 • Wsparcie innowacji poprzez dobre praktyki zebrane w ramach międzynarodowych projektów pilotażowych w zakresie innowacji,
 • Wspólny plan działania jako narzędzie realizacji strategii inteligentnych specjalizacji
 • Platformę Biobord jako narzędzie łączące aktorów biogospodarki i podmioty innowacyjne z Regionu Morza Bałtyckiego
 • Budowanie wspólnoty innowacji poprzez rozwój platformy Biobord
 • Działania podnoszące świadomość w zakresie biogospodarki w regionach partnerskich

Project poster_ConnectedByBiobord