Zaproszenie do składania oferty na realizację usługi zarządzania finansowego projektem pt. „Biobord open innovation platform connecting bioeconomy developers in BSR”.

W związku z realizacją międzynarodowego projektu pt. Biobord open innovation platform connecting bioeconomy developers in BSR, o akronimie: „ConnectedByBiobord”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to apply smart specialization approach, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS zaprasza do składania ofert na realizację usługi zarządzania finansowego projektem.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Zapytanie_ofertowe_uslugi_finansowe.pdf