7 lutego 2018 roku w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Prezes  Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS – Tadeusz Pęczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego – Michał Piast, oraz włodarze powiatów i gmin uzdrowiskowych Buska-Zdroju i Solca-Zdroju podpisali List Intencyjny wyrażający wolę współpracy przy realizacji Projektu, tym samym inaugurując działania projektowe w Regionie.

Jednym z istotnych działań projektowych jest pilotaż, który rozpocznie się w 2019 roku i obejmie m.in. pomiary stanu czystości powietrza w w/w gminach uzdrowiskowych prowadzone przez specjalistyczny dron, działania uświadamiające mieszkańców odnośnie minimalizowania poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zachęty pozwalające na wprowadzenie produktów i technologii biogospodarczych w celu pozyskiwania energii cieplnej.

Zapis video ze spotkania:

https://www.facebook.com/itvsejmikkielce/videos/1562589473788949/

List intencyjny